Fysioterapia

Home  >>  Fysioterapia

2-zen-sand-stone-garden-dirFysioterapia on terapiamuoto, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapian toimenpiteet kohdistuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen, neuvonnan, fysioterapeuttisen harjoittelun ja/tai manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitona saatetaan käyttää fysikaalisia hoitoja, esim. sähköhoitoja.

Fysioterapiaan kuuluu kuntoutujan terveyden, liikkumisen, toimintakyvyn sekä toimintarajoitteiden arviointi ja tutkiminen, joiden perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta, sekä opastaa tarvittaessa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja harjoitteistaan.