OMT

Home  >>  OMT

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotona käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan psykososiaaliset ja ympäristötekijät.

Ortopedista Manuaalista Terapiaa terapiamuotona kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti uusimman tieteellisen tiedon ja vahvojen kliinisten näyttöjen pohjalta.

Ortopedinen Manuaalinen Terapia on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Asiakkaan taustatietojen, tutkimisen ja tavallisesti myös lääkärin lähetteen perusteella luodaan käsitys asiakkaan kokonaistilanteesta.

 

Tutkimisessa huomioidaan asiakkaan asentoa, kehon toimivuutta ja hallintaa, arvioidaan liikkuvuutta, testataan neurologisten oireiden esiintymistä ja pyritään löytämään ongelman aiheuttaja provokaatiotestein. Tarkan tutkimisen jälkeen valitaan sopivat terapiamuodot.

 

Lähtökohtana on tukea ja ohjata asiakkaan omaa toimintaa virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi. Käytännön hoitokeinoina voidaan ensin käyttää erilaisia manuaalisia menetelmiä kuten nivelen mobilisaatiota, manipulaatiota sekä pehmytkudoskäsittelyjä. Näillä luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, jolla tasapainotetaan ongelman aiheuttamia toimintahäiriöitä ja ennaltaehkäistään oireiden uusiutumista.